13 آوریل 2016

1- با درمان زردی نوزاد به وسیله دستگاه فتوتراپی استاندارد خانگی در منزل دیگر نیاز به بستری در بیمارستان نیست و میتوان با اجاره دستگاه زردی نوزاد، در منزل زردی نوزاد را درمان نمود. 2- درمان کامل و سریع زردی در منزل و پیشگیری از عوارض خطرناک و ضایعات غیر قابل جبران مغزی 3- تامین آسایش کامل مادر و نوزاد در منزل 4- جلوگیری از خروج نوزاد از منزل و همچنین جلوگیری از آلوده شدن نوزاد با...